Missar affärspotentialen i hållbara tjänster

Ledarskap Endast 30 procent av alla chefer tror att hållbarhet bidrar till att utveckla nya produkter och tjänster, enligt en undersökning från chefsorganisationen ledarna.

På uppdrag av undersökningsföretaget Novus har nära 1 500 svenska chefer tillfrågats. 2012 uttryckte 90 procent av cheferna oro för hållbarhetsutmaningarna i sin bransch, en siffra som sjunker till 78 procent i år. Anledningen är enligt Ledarna att fler organisationer idag arbetar mer aktivt med hållbarhetsområdet än tidigare. När cheferna går från ord till handling blir de också mindre oroade.

Endast 3 av 10 chefer tror att hållbarhetsarbetet bidrar till att utveckla nya produkter och tjänster. Istället uppger majoriteten (60 procent) att de arbetar med hållbarhet för att attrahera och behålla sin personal.

Sverige har 500 00 chefer, drygt hälften av de som svarat på undersökningen uppger att hållbarhetsområdet ingår i arbetsuppgifterna idag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.