Minskar miljöbudgeten med en miljard

Regeringen vill minska budgeten för miljö och naturvård med över en miljard kronor. Det blev klart när Anders Borg att presenterade vårens budgetproposition.

Minskar miljöbudgeten med en miljard

De minskade anslagen berör perioden mellan 2012 och 2016 och innebär att regeringen minskar sin miljösatsning med 1,1 miljard jämfört med om satsningarna för 2011 skulle behållits.

Bland annat blir det mindre pengar till svensk naturvård och skydd av utrotningshotade arter, vilket rimmar illa med de globala ambitioner kring biologisk mångfald som Sverige skrivit under i Nagoya(se länkad artikel).

– Det finns inget positivt i regeringens miljardsänkning på miljöområdet. Vi går mot en klimatkatastrof. Miljöbudgeten behöver höjas kraftigt med flera miljarder, kommenterar Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Fordonsbranschen mer positiv

Flera aktörer är dock försiktigt positiva kring ett nytt förslag i budgeten kring ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel via förändrad beskattning av bränslen.

Exempelvis föreslår regeringen ett kvotpliktssystem för låginblandning av biobränslen i drivmedel som ska införas under 2014. Förslaget går ut på att inblandning bör ske av 10 volymprocent etanol i låginblandad bensin och 7 volymprocent FAME i diesel för att åstadkomma en varaktig ökning av låginblandade volymer av biodrivmedel på marknaden.

Det ger etanolen bättre produktionsvillkor men några liknande besked för fordonsgasen ges inte, utan det ska regeringen ska återkomma under nästa år.

– Enligt BIL Swedens beräkningar ger den ökade låginblandningen i bensin och diesel betydande minskningar av koldioxidutsläppen. De minskade utsläppen på årsbasis motsvarar de årliga utsläppen från 170 000 genomsnittliga bensindrivna personbilar i beståndet, säger en nöjd Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Vårpropositionen innehåller även ett förslag till en ny miljöbilsdefinition. Enligt förslaget bör kraven för fem års fordonsskattebefrielse utgå ifrån de krav som gäller för fordonstillverkare enligt EU-förordningen. Kraven är således relaterade till bilens vikt, men betydligt tuffare.

Ytterligare en förändring är att koldioxidskattens slopas för verksamheter inom kraftvärmeproduktion som ingår i EU:s utsläppshandelssystem.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.