Minskade kostnader för miljöskydd

Miljöskydd är aktiviteter som förebygger, reducerar eller eliminerar föroreningar och annan påverkan på miljön. År 2009 minskade den svenska industrins kostnader för miljöskydd med 200 miljoner kronor.

Minskade kostnader för miljöskydd

Kostnaderna för miljöskydd delas upp i investeringar och löpande kostnader. Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, betalde industrin totalt 9,5 miljarder kronor för miljöskydd under förra året varav 3,1 miljarder gick till investeringar. Det är en minskning med elva procent jämfört med 2008.

Investeringarna har minskat mest i energi- och vattenförsörjningsbranschen, med 444 miljoner kronor. Trots det är det fortfarande den bransch som har högst miljöskyddsinvesteringar.

Knappt hälften av investeringarna 2009 gjorde inom luftområdet.

Industrins löpande kostnader har däremot ökat med nästan tre procent och uppgick under 2009 till 6,4 miljarder kronor. Högst löpande kostnader har massa- och pappersvaruindustrin på 1,4 miljarder.

Fakta

Miljöskyddskostnader

Industrins kostnader för miljöskydd delas upp i utsläppsbehandlande investeringar som inte påverkar processen, exempelvis filter och separata reningsanläggningar och utsläppsförebyggande investeringar som ändrar processen. En del av kostnaderna är också löpande kostnader som består av bland annat personal, energi, miljöadministrativt arbete, avfallshantering samt miljöledning och certifiering.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.