Minskade europeiska utsläpp men dålig luftkvalitet

Utsläppen i Europa från transportsektorn minskade under 2009 enligt en ny EU-rapport. Men det är troligen en effekt av det ekonomiska läget. Samtidigt är luftkvaliteten i Europa under WHO:s gränsvärden.

En rapport från European environment agency, EAA, visar att usläppen från transportsektorn minskade under 2009.

– Men minskningen beror på den ekonomiska recessionen. Så vi behöver en grundläggande förändring i Europas transportsystem, säger Jacqueline McGlade, verkställande direktör vid EAA.

Samtidigt som EAA rapporterar om minskade utsläpp så har de kommit fram till att 95 procent av befolkningen som bor i EU:s tätorter utsätts för ozonnivåer som överstiger WHO:s riktlinjer, skriver Reuters. 80 till 90 procent är dessutom överexponerade för partiklar. Båda ozon och partiklar ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

EU uppskattar att luftföroreningarna kommer att ha orsakat skador på människor, ekosystem och jordbruk till ett värde av 537 miljarder euro till år 2020.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.