Minskade europeiska utsläpp men dålig luftkvalitet

Utsläppen i Europa från transportsektorn minskade under 2009 enligt en ny EU-rapport. Men det är troligen en effekt av det ekonomiska läget. Samtidigt är luftkvaliteten i Europa under WHO:s gränsvärden.

En rapport från European environment agency, EAA, visar att usläppen från transportsektorn minskade under 2009.

– Men minskningen beror på den ekonomiska recessionen. Så vi behöver en grundläggande förändring i Europas transportsystem, säger Jacqueline McGlade, verkställande direktör vid EAA.

Samtidigt som EAA rapporterar om minskade utsläpp så har de kommit fram till att 95 procent av befolkningen som bor i EU:s tätorter utsätts för ozonnivåer som överstiger WHO:s riktlinjer, skriver Reuters. 80 till 90 procent är dessutom överexponerade för partiklar. Båda ozon och partiklar ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

EU uppskattar att luftföroreningarna kommer att ha orsakat skador på människor, ekosystem och jordbruk till ett värde av 537 miljarder euro till år 2020.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.