Minskad övergödning på Östersjökusten

Avloppsrening Problemen med övergödning i kustnära områden i Östersjön minskar. Det har bland annat lett till att blåstången har återkommit på flera platser och gett förbättrade livsvillkor för många fiskarter.

Minskad övergödning på Östersjökusten
Flickr/Let Ideas Compete

Marinbiologen Hans Kautsky, vid Stockholms universitet, har studerat utvecklingen på grunda bottnar i Östersjön och även haft ansvaret för den nationella miljöövervakningen av dem sedan 1993.

Hans forskning visar att förändringar som bättre avloppsrening och minskad avrinning av näringsämnen från jordbruket gett resultat längs kusterna. Vattnet har blivit mindre näringsrikt och sikten har blivit bättre, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Hans Kautsky påpekar bland annat att blåstången nu kan växa på allt större djup, eftersom sikten förbättrats.

– Den går nu ned till kanske tre meter i innerskärgården, till sex meters djup i mellanskärgården och till tio-tolv meter i ytterskärgården – så vattenkvaliteten har blivit allt bättre, säger han till Sveriges Radio P4.

Men det finns också områden där övergödningen fortfarande märks tydligt.

– I områden där åar och bäckar med mycket närsalter, från exempelvis jordbruket, rinner ut så blir det ju väldigt dåligt. Det gäller särskilt om vattenomsättningen är dålig, i till exempel innerskärgården, säger Hans Kautsky.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.