Minskad kostnad för egenkontroll

Företagens administrativa kostnader för egenkontroll är cirka 2,15 miljarder kronor per år. Nu ska IVL ta reda på hur kostnaderna kan minska, samtidigt som miljönyttan av egenkontrollen blir bättre.

IVL har tidigare genomfört flera studier om miljötillsynen i små företag. Rapporterna har pekat på att företagen ofta saknar både kunskap och resurser för att bedriva en effektiv egenkontroll.

Uppdraget som IVL nu fått av Tillväxtverket går ut på att underlätta för små och medelstora företag att leva upp till miljölagstiftningen och genomföra egenkontroller. Här finns en betydande besparingspotential.

Tydliga lagkrav

Arbetet, som kommer att bedrivas i samarbete med tillsynsmyndigheter, företag och branschorganisationer. Det innebär bland annat utveckling av branschriktlinjer som tydliggör vilka lagkrav som företag förväntas följa, samt metoder för egendeklarationer som ska underlätta för företagen. Den centrala delen i arbetet kommer att vara att ta fram en miljöportal där såväl företagen som de som utövar miljötillsyn kommer att finna nödvändigt och stödjande material.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.