Minska lokalens energianvändning

Vill du bli bättre på energibesparing? En ny serie faktablad ska hjälpa på vägen.

Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används. Och undersökningarna visar att det finns mycket energi och pengar att spara. En ny serie faktablad med tips på minskad energianvändning ska hjälpa på vägen. Dessutom finns nu populärversioner av de rapporter som gjordes i samband med energiinventeringarna av idrottsanläggningar och handelslokaler.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.