Mindre oljeuppvärmning men mer elberoende

År 2006 infördes statligt stöd för konvertering från oljeuppvärmning i småhus. Nu har stödet utvärderats och resultatet visar att oljeförbrukningen minskat, men att elförbrukningen ökat.

43 procent av villaägarna valde att konvertera till värmepump som kräver eldrift. 37 procent valde att konvertera till pellets eller flis som uppvärmningssystem.

På Tege Energi tror man att bättre information om alternativen skulle ha bidragit till att fler villägare valt pelletsanläggning, som både släpper ut mindre koldioxid och ger lägre kostnader.

Staten har beslutat att alla villaägare från och med den första januari 2009 måste göra en energibesiktning av huset i samband med försäljning. Meningen är att minska elkonsumtion och erhålla energibesparande rekommendationer. Även här tror Telge Energi att staten borde satsa på information och rådgivning för att villaägare ska fatta rätt beslut både för miljön och ekonomin.

Boverket som utvärderade det statliga stödet presenterar resultatet i rapporten Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris?

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.