Milstolpe: Första vägledningen för bankernas naturpåverkan

Biologisk mångfald För första gången finns det nu en gemensam vägledning för hur världens banker kan sätta mål för och minimera sin påverkan på naturen och den biologiska mångfalden.
– Branschen har tagit ett stort och viktigt steg framåt, kommenterar Anna-Karin Modin-Edman från Nordea som engagerat sig i arbetet.

Milstolpe: Första vägledningen för bankernas naturpåverkan
Nu finns en gemensam vägledning för hur världens banker kan sätta naturbaserade mål. Foto: Adobe Stock.

Det är FN:s miljöprogram för finanssektorn, Unep Fi, som står bakom vägledningen. Syftet är att hjälpa bankerna att leva upp till det globala avtalet om biologisk mångfald, även kallat Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, som antogs förra året.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Vägledningen, eller Nature Target Setting Guidance, PRB, ska hjälpa bankerna att sätta mål, införa åtgärder samt överbrygga det årliga finansieringsgapet på 700 miljarder dollar för biologisk mångfald.  

34 banker och experter bakom vägledningen

Vägledningen belyser också kopplingen mellan natur och klimatåtgärder utifrån vetenskap som säger att 37 procent av lösningarna för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål kommer från naturen.

Arbetsgruppen som har tagit fram vägledningen består av 34 banker. De har i sin tur fått stöd av experter från bland annat Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD, samt Science Based Targets Network, SBTN.

Branschen har tagit ett stort och viktigt steg framåt

Anna-Karin Modin-Edman, Nordea.

Nordea är en av de banker som har arbetat med att ta fram vägledningen. Anna-Karin Modin-Edman, specialist på biologisk mångfald i Group Sustainability, säger i en kommentar att samarbete är centralt för att få till stånd en snabbare utveckling.

– Branschen har tagit ett stort och viktigt steg framåt genom att samlas kring ett gemensamt arbetssätt. Eftersom hälften av världens samlade BNP i måttlig eller hög grad är beroende av naturresurser, kan det innebära betydande finansiella risker för finanssektorn som helhet om vi inte agerar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald, säger hon i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.