-->

Miljövänligare framställning av gröna kemikalier

Forskning Kemisten Johan Ahlkvist har utvecklat en metod för att ta fram levulinsyra, en biokemikalie som är viktig i framställningen av bränslen och kemikalier från biomassa.

Miljövänligare framställning av gröna kemikalier
Foto: Ingrid Söderbergh

För att den nordiska massa- och pappersindustrin ska behålla konkurrenskraften gentemot utländska producenter behöver man utveckla alternativa produkter. För många bruk kan det innebära en omställning mot bioraffinaderier.

Johan Ahlkvist presenterar i sin avhandling en miljövänligare metod för framställning av levulinsyra, en biokemikalie som bland annat USA:s energidepartement utsett till en av de tolv biokemikalier framställda från biomassa med högst framtida förädlingspotential.

– Mer kunskap om förädling av förnybara råvaror är viktigt med tanke på den framtida hållbara framställning av kemikalier och energi som behövs i samhället, säger Johan Ahlkvist.

Levulinsyra är en kemikalie som finner tillämpningar i eller är en utgångskemikalie vid framställning av bland annat polymera hartser, tillsatser i plaster, djurfoder, livsmedel samt komponenter för smak- och doftindustrin, textilfärger, bränslen, frostskyddsprodukter, antimikrobiella medel och herbicider.

Avhandlingen läggs fram vid Umeå universitet imorgon.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.