Miljövänlig solcell kan bli ny energikälla

Grätzelcellen är en ny typ av miljövänlig solcell. Om man lyckas göra den mer effektiv har den goda möjligheter att bli en framtida energikälla. Mer kunskap om processerna inuti solcellen behövs. Mattias Nilsing vid Uppsala universitet har granskat några högintressanta komponenter i sin doktorsavhandling.

Grätzelcellen härmar klorofyllets funktion i naturlig fotosyntes. Solcellen består av nanokristaller av titandioxid som täcks med ett lager färgämnesmolekyler för att kunna absorbera solljus. De är enkla att tillverka och delarna är dessutom miljövänliga. Bra läge för massproduktion alltså, om bara den än så länge låga verkningsgraden går att åtgärda.

Mattias Nilsing har studerat gränsen mellan färgämne och titandioxid där en mycket snabb elektronöverföring sker från färgämnet till titandioxiden. Solcellens kapacitet beror på hur de olika komponenternas egenskaper matchas på molekylnivå. Nilsings avhandling tar utvecklingen ett steg vidare, den visar att man kan skapa realistiska modeller för hur Grätzelcellen fungerar på en detaljerad atomnivå.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.