Miljövänlig diesel från Lantmännen

Lantmännen har tagit fram en ny diesel, Agrodiesel 15 som innehåller fem procent RME, rapsmetylester och tio procent alkoholer som produceras av vete eller annan biomassa. Utsläppen reduceras kraftigt samtidigt som motorerna inte behöver byggas om.

Mätningar som Lantmännen genomfört visar att partikelutsläppen minskar med 20 procent när en buss körs på Agrodiesel 15 procent, jämfört med utsläppen vid körning på traditionell diesel. Introduktionen på den svenska marknaden ska ske under hösten i samarbete med Statoil. Det som återstår är ett formellt godkännande som alternativbränsle.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.