Miljöutskottet kräver skärpta utsläppskrav

Miljöutskottet i EU-parlamentet har röstat för att klimatmålet borde skärpas. Ny minskning för utsläppen föreslås bli 30 procent till 2020, istället för de 20 procent som gällt tidigare.

För att lyckas uppnå den nya målsättningen pekar Miljöutskottet ut satsningar på förnyelsebar energi inom EU som ett nödvändigt steg i rätt riktning för att bromsa den globala uppvärmningen och den fruktade temperaturhöjningen på två grader. Skattelättnader för förnyelsebar energi liksom att investera i innovationer kan spela en avgörande roll.

”De europeiska regeringarnas inställningar har förändrats under året som gått. Nu finns ett brett stöd för ett minskningsmål på 30 procent och en växande insikt om att en ambitiös klimatpolitik ligger i Europas egna ekonomiska intresse” sade Bas Eickhout, som presenterade resultatet av omröstningen, enligt ett pressmeddelande från EU-parlamentet.

Senast vid årsskiftet uppmanas EU-parlamentet ha tagit ett beslut i frågan om utsläppskraven ska skärpas eller inte.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.