Miljötillstånd ska handläggas fortare

Det är dags att förbättra delar av miljölagstiftningen. Det konstaterar Lena Ek och meddelar att hon nu vill genomföra en översyn för att se hur handläggningstiderna för miljötillstånd kan snabbas upp.

I ett pressmeddelande konstaterar Lena Ek att den reform med att inrätta nya mark- och miljödomstolar som genomfördes förra året, innebar viktiga steg mot en mer sammanhållen och effektiv organisation för prövning av miljöfrågor. Även översynen av miljöbalkens bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar har inneburit steg i rätt riktning.

Nu vill hon ta ytterligare ett steg och se över hur handläggningstiderna för miljötillstånd kan effektiviseras och snabbas upp. Bland annat vill hon komma åt problemet med att det kan skilja två år i handläggningstid mellan liknande ärenden i olika delar av landet. Dessutom vill hon underlätta för den part som ansöker om miljötillstånd att följa ärendets gång, oavsett i vilken instans det befinner sig.

Lena Ek bjuder därför in alla centrala aktörer som arbetar med miljörätt och miljötillståndsgivning till detta arbete och räknar med att skicka ut en promemoria på remiss inom kort.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste