Miljötillstånd – så lång tid tar processen

MILJÖTILLSTÅND Mer än fyra av fem ansökningar om miljötillstånd får grönt ljus av svenska domstolar. Det visar ny statistik som också belyser hur lång tid processen brukar ta.

Miljötillstånd – så lång tid tar processen

Naturvårdsverket kastar nu ljus över den hårt polariserade debatten kring miljötillståndsprocessernas längd; detta genom att lägga fakta på bordet i form av ny statistik.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

85 procent av ansökningarna om tillstånd för miljöfarlig verksamhet som behandlades av mark- och miljödomstolarna under 2022 beviljades. Motsvarande siffra för miljöprövningsdelegationerna var 80 procent. Det visar nya siffror när Naturvårdsverket nu för tredje gången lämnat in statistik till regeringen om miljötillståndsprövningen.

Resultatet bekräftar att en miljötillståndsprövning oftast tar mellan 11 och 15 månader, vilket även tidigare redovisningar visat på.

− Ibland framförs att miljöprövningsprocesserna tar väldigt lång tid. Statistikredovisningen är viktig för att nyansera den bilden. Majoriteten av alla verksamheter som söker tillstånd får också det inom 1,5 år, säger Lisa Johansson, tillförordnad enhetschef på miljöskyddsenheten, i en kommentar.

Likheter mellan prövningar som tar längre tid

Enligt Naturvårdsverket finns det olika faktorer som kan bidra till en längre handläggningstid.

En ny verksamhet som påverkar tidigare opåverkad mark är ett exempel. Intressekonflikter påverkar också tiden det tar att komma fram till ett beslut. Det samma gäller om det är många enskilda sakägare som berörs eller om verksamheten berörs av ny lagstiftning där det saknas praxis.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.