Miljöteknikexporten ökar – men inte tillräckligt

Svensk miljöteknikexport ökar visar ny statistik från Swentec, Sveriges miljöteknikråd.
– Men om svensk miljöteknik ska bli en exportframgång behöver vi dra lärdom av hur exempelvis Danmark har jobbat med fokusering på styrkeområden och bildande av företagskluster, uppger Swentecs direktör Berit Gullbransson.

Swentec presenterar varje år färsk statistik för miljötekniksektorn som tas fram tillsammans med SCB. De senaste siffrorna visar att omsättningen för sektorn ökade med 11 procent mellan 2005 och 2006, till nära 97 miljarder. Exporten ökade med nästan 20 procent till strax över 25 miljarder. Sedan 2003 har exporten ökat med 75 procent, medan omsättningen ökat med 36 procent och sysselsättningen med 13 procent.

– Det är naturligtvis positivt med ökningen men om vi ser till exempelvis vårt grannland Danmark så utgjorde bara exporten av energiteknik, som vindkraftverk, värmepumpar, solfångare med mera, 2005, hela 46 miljarder, alltså nästan dubbelt så mycket som hela den svenska miljötekniksektorn. Den danska energiteknikexporten svarar för 16 procent av den samlade danska varuexporten – i Sverige svarar miljöteknik för 2 procent, upplyser Berit Gullbransson.

Saknar fokus

Det Danmark har som Sverige saknar, enligt Swentec, är en tydlig strategi för miljöteknik och en fokusering på styrkeområdena.

– Närmare 80 procent av de svenska miljöteknikföretagen är små, med max 10 anställda. För att kunna hantera större projekt och upphandlingar måste man liksom danskarna gå samman i kluster vid exportsatsningar, anser Berit Gullbransson.

En förutsättning för internationell tillväxt är också att de svenska miljöteknikföretagen kan bli starka på hemmaplan. Swentec anser att de svenska kommunerna exempelvis måste ställa tydliga miljökrav vid upphandlingar och att andra möjligheter för demonstrations- och referensanläggningar kommer till.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.