Miljöteknik vinner ny mark

Sysselsättningen i miljöteknikbranschen har ökat de senaste fem åren. 10 000 nya jobb har tillkommit enligt en rapport från Vinnova.

Miljöteknik vinner ny mark

Sysselsättningen i miljötekniksektorn har ökat med 15 procent på fem år, från omkring 65 000 anställda till 75 000. Det framgår i Vinnova-rapporten Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011 som nyligen presenterades vid ett seminarium.

Med definitionen miljöteknikbranschen inkluderas företag som bland annat jobbar med vatten- och luftkvalitet, förnybara energikällor och avfallshantering. Flest anställda, 22 procent, finns i konsultföretag och näst flest finns inom energi- och resursåteranvändning. I övrigt finns många anställda inom vattenkvalitet, energi och avfallshantering.

Miljöteknikbranschen, så som den definierats i studien, utgörs av 1571 företag med en sammanlagd nettoomsättning på 260 miljarder kronor. Men rapporten pekar också på att många företag utanför den traditionella miljötekniksektorn har börjat arbeta mer med miljöteknik och att hitta lösningar för att minska sin miljöpåverkan och ta tillvara affärsmöjligheter inom miljöteknikområdet.

– Miljöteknik och miljöinnovation har stor potential att skapa tillväxt, exportmöjligheter och nya jobb, men behövs också för att möta globala miljöutmaningar och för att skapa en utveckling som är

långsiktigt hållbar. Det är därför ett viktigt område för Sverige att satsa på inför framtiden, säger Jonas Brändström, chefsstrateg på Vinnova.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.