Miljöteknik lösningen för Svenskt näringsliv

Dagens miljöproblem kan skapa nya jobb och exportmöjligheter för Svenskt näringsliv, säger Sveriges miljöteknikråd i en ny rapport.

Miljöteknik lösningen för Svenskt näringsliv

Sveriges miljöteknikråd, Swentec presenterar en handlingsplan med 82 konkreta åtgärder som ska bidra till att svenskt näringsliv kan ställa om och verka för en hållbar framtidsutveckling. Rapporten överlämnas till regeringen under klimattoppmötet i Köpenhamn.

– Finanskris och klimathot både utmanar och skapar nya möjligheter. Hållbarhetstanken ger ett nytt näringsliv som inkluderar både traditionell industri och nya miljöteknikföretag, säger Kristina Alsér, ordförande i Swentecs råd.

Visionen är att Sverige ska ha en drivande och ledande roll när det gäller att bidra med miljötekniska lösningar för att stäva de globala miljöhoten. Handlingsplanen utgår från miljöteknikföretagens perspektiv och med tanke på att många aktörer inom miljöteknikområdet är inblandade i arbetsprocessen så är den är väl förankrad i branschen. Åtgärdsprogrammet riktar sig främst till regering och svenska företag, men även myndigheter, kommuner, högskolor och universitet som kan ta till sig förslagen och bidra till en hållbar framtid. Idag är exporterar Sverige inom områden som vattenrening, återvinning, avfallshantering och förnyelsebar energi. En viktig framtidsfråga är om Sverige ska fokusera på vissa miljöteknikområden eller satsa brett.

Rapporten föreslår bland annat:

1. Politisk styrning: Bilda ett exportråd, formulera integrerande mål för myndigheter, samordna styrning av departement och myndigheter samt utvärdera och följ upp ur ett helhetsperspektiv.

2. Kompetensuppbyggnad inom frågor kring hållbar utveckling och entreprenörskap

3. Kommersialisering: Stimulera hållbara innovationer inom både akademi och näringsliv med stark koppling till kundbehov.

4. Affärsmodeller: en effektivare struktur för svensk miljöteknik

5. Samverkan mellan bland annat myndigheter, utbildningar kommuner och företag

Områdena ska ses som överlappande och ska tillsammans täcka merparten av de problem som man identifierat. Några exempel på konkreta förslag är att en nationell besöksorganisations ska bildas och att Swentec under 2010 kommer att organisera en nationell miljöteknikplattform.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.