Miljöstyrningsrådet får FN-uppdrag

De banar väg för socialt och miljömedveten upphandling på hemmaplan. Nu vill även FN ha Miljöstyrningsrådets experthjälp för att minska fältarbetets miljöpåverkan.

Fredsbevarande operationer står för mer än hälften av hela FN:s klimatavtryck. Mycket material går åt ute i fält och arbetet resulterar i såväl stora utsläpp som stora avfallshögar. Nu har FN: miljöprogram Unep anlitat Miljöstyrningsrådet, som bland annat vägleder offentlig sektor i grönare upphandling, för att ta fram vägledningar för världsorganets inköp. Livscykelberäkningar och utbildningar i miljö och socialt ansvar som ska användas i fältarbetet står i fokus.

– Det är ett prestigefyllt uppdrag och det är roligt att våra kunskaper kommer till användning. FN har ett stort behov av enkla och praktiska regler för inköp med så låg miljöpåverkan som möjligt, Miljöstyrningsrådets vd Sven-Olof Ryding.

Uppdraget beräknas vara färdigt om ungefär ett år.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.