Miljöstrategipriset

UTMÄRKELSER Miljöstrategipriset delas ut av Miljö & Utveckling till någon eller några som har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats i ledningen och genomförts på ett föredömligt sätt i relevanta delar av organisationen. Priset delas ut en gång per år. Nytt från och med 2022 är att priset delas ut i två kategorier.

Miljöstrategipriset

Miljöstrategipriset delas ut en gång per år till en verksamhet, grupp eller förening som på ett föredömligt sätt utformat en tydlig hållbarhetsstrategi och genomfört den. Fokus ligger på ekologisk hållbarhet. (Se kriterierna nedan.) Nytt sedan 2022 är att priset delas ut i två kategorier: Näringsliv och offentlig sektor.

Priset har delats ut sedan 2015. Utdelningen sker i samband med Miljö & Utvecklings årliga konferens Miljöstrategidagarna.

Det står var och en fritt att nominera till Miljöstrategipriset. De inkomna bidragen bedöms sedan av en oberoende expertjury, bestående av Ylva Öhrnell, DHL Freight, Kristina Birath, Eskilstuna kommun, Peter Westman, Världsnaturfonden WWF, Henrik Ny, Blekinge Tekniska Högskola, och Miljö & Utvecklings chefredaktör.

Nomineringen för 2023 års pris pågår till 23 januari 2023. Mejla din nominering till jon.r@miljo-utveckling.se och ange om den gäller näringsliv eller offentlig sektor. (Kommunala bolag räknas till offentlig sektor.)

Kriterier
De vinnande bidragen har utformat en ambitiös och tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats i ledningen och genomförts, till exempel i projektform, på ett föredömligt sätt i relevanta delar av organisationen. Förändringen har gjorts i en befintlig verksamhet och har gett positiva konkreta och mätbara resultat, i form av hårda eller mjuka värden. Arbetet ska kunna vara inspirerande för andra och på så vis ha potential att ge avtryck utanför organisationen. Pristagare kan vara en verksamhet, grupp eller liknande. Juryn bedömer projektet i relation till den nominerade organisationens storlek.

Nominera till Miljöstrategipriset genom att på 1 – 2 A4-sida (i 12-punkts textstorlek) sammanfatta er bakomliggande hållbarhetsstrategi och det aktuella projektet/förändringen, och vilka positiva, konkreta och mätbara resultat det har bidragit till. Vi söker framför allt projekt som rör ekologisk hållbarhet.
Utöver sammanfattningen av projektet och dess uppmätta resultat bör nomineringen innehålla en sammanfattning av den bakomliggande analys som visar varför det utvalda projektet är av strategiskt värde. Bifoga gärna relevanta nyckeltal eller liknande som visar ambitionsnivån och klargör resultaten av projektet.

Vinnarna får en statyett av konstnären Helena Byström samt ett diplom, och presenteras på Miljö & Utvecklings event Miljöstrategidagarna.

Juryn kan även dela ut Hedersomnämnaden, i regel ett per tävlingsomgång. Den som får ett hedersomnämnande mottar ett diplom.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.