Miljöstrategipriset 2023: Här är finalisterna

Miljöstrategipriset Nu är finalisterna till Miljöstrategipriset 2023 klara. Efter att ha gått igenom ett stort antal intressanta nomineringar har juryn nu valt ut tre spännande kandidater. Priset delas ut på Miljöstrategidagarna den 12 oktober.

Miljöstrategipriset 2023: Här är finalisterna

Miljöstrategipriset delas årligen ut till en verksamhet, grupp eller förening som utformat och genomfört en tydlig hållbarhetsstrategi med fokus på ekologisk hållbarhet. Bland tidigare vinnare finns bland annat Region Västernorrland, Max Burgers, Vasakronan, Kappahl och Upphandlingscenter Falun-Borlänge-regionen.

I år har flera vassa bidrag skickats in och juryn har nu valt att ut tre finalbidrag som de anser har gjort extra bra ifrån sig.

Miljöstrategipriset har delats ut sedan 2015. Årets vinnare offentliggörs i samband med Miljö & Utvecklings hållbarhetskonferens Arena Hållbarhet, som är uppdelad i konferensen Hållbart Samhällsbyggande och Miljöstrategidagarna.

Läs mer om konferensen här.

Här årets nomineringar till Miljöstrategipriset:

  • Spendrups och Lantmännen

2021 startade Spendrups ett samarbete med Lantmännen kring deras odlingsprogram Klimat & Natur, som främjar hållbar odling genom åtgärder som minskar klimatpåverkan, främjar biologisk mångfald och ökar effektiviteten i odlingen.

Arbetet har resulterat i att odlingsprogrammet har kunnat växa både i volym och i antal grödor som odlas och under 2023 lanserade Spendrup en helt ny öl bryggd på maltkorn som skördats på de svenska gårdarna genom Klimat & Natur. Under året introduceras också fossilfri växtnäring i programmet, vilket innebär en CO2-besparing på cirka 50 procent jämfört med konventionell odling. Samtidigt har biologisk mångfald gynnats genom mer än 100 000 kvadratmeter blommande zooner.

  • Västerviks Bostadsbolag

Västerviks Bostadsbolag har drivit ett framgångsrikt projekt för ökad biologisk mångfald i bostadsområden. I projektet har de skapat ett coachingteam kring grönyteskötsel och klimatanpassning som i sin tur internutbildat driftpersonal i hela beståendet.

Via samverkan med kommunens skogsförvaltning har bostadsbolaget bland annat friställt biologiskt viktiga träd, sanerat områden från främmande invasiva arter och inventerat karaktärsträd. Bolaget har också anslutit sig till i-Treeregistret, som Svenska Trädföreningen står bakom, för att få en uppskattning av hur mycket ekosystemtjänster träden bidrar med. Därtill har man satt ut kvadratreferensytor där etableringen av ängsplattor kan följas upp och jämförelser göras på artrikedom mellan ängs – och gräsytor för att visualisera biologisk mångfald.

  • Ragn-Sells

2015 utarbetade företaget en ny strategi baserad på tre principer; att utveckla lösningar som minskar behovet av jungfrulig produktion, att sanera materialflödet och att sluta skjuta fram problemen till nästkommande generationer.

Nu har Ragn-Sells lanserat initiativet ”The 10 Billion Challenge” som belyser vikten av återvinning av näringsämnen i megastäder för att säkerställa livsmedelsförsörjningen fram till 2100. Initiativet inleddes i New York under New York Climate Week, och fortsätter sedan på COP28. År 2100-planen presenterades först vid FN i New York i mars 2023.

Den sista tillgängliga fosfatgruvan år 2100 kommer att finnas i Västsahara i Marocko, vilket gör det brådskande att säkerställa denna viktiga resurs för livsmedelsproduktion. Ragn-Sells har även initierat lösningar för att omvandla biologiskt avfall från fiskodlingar i Norge till förnybar energi och cirkulär fosfor. Dessutom har företaget aktivt påverkat internationell handelspolitik för att främja användningen av avfall som råmaterial inom den cirkulära ekonomin.

Här är årets jury

Juryn är en oberoende expertjury, bestående av Ylva Öhrnell, DHL Freight, Kristina Birath, Eskilstuna kommun, Elin Larsson, Världsnaturfonden WWF, Henrik Ny, Blekinge Tekniska Högskola, och Miljö & Utvecklings chefredaktör Jon Röhne.

Läs mer om Miljöstrategidagarna och Miljöstrategipriset här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.