Miljöskyddsinvesteringar ökat med 1,5 miljarder kronor

Den svenska industrin lade 1,5 miljarder kronor mer på miljöskydd under 2010 än 2009 meddelar Statistiska centralbyrån.

För att förebygga, reducera eller eliminera föroreningar spenderade den svenska industrin under 2010 totalt 11 miljarder kronor. Av dessa var 4,5 miljarder i investeringar och 6,5 miljarder i löpande kostnader.

De löpande kostnaderna för miljöskydd var lika stora under 2010 som 2009. Den ökade kostnaden under 2010 användes till nya miljöskyddsinvesteringar, meddelar Statistiska centralbyrån.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.