Miljöskadliga verksamheter får stöd för miljarder

50 miljarder kronor. Så stor subvention fick svenska verksamheter med negativ miljöpåverkan under 2010. Framförallt handlar det om skatterabatter och olika typer av bidrag.

Miljöskadliga verksamheter får stöd för miljarder

Siffran kommer från Naturvårdsverkets rapport Potentiellt miljöskadliga subventioner. Rapporten har haft som syfte att kartlägga stöd från den offentliga sektorn som kan ha negativa miljökonsekvenser, så kallade potentiellt miljöskadliga subventioner. Rapporten är en uppdatering av en liknande genomgång som genomfördes 2005. Sedan dess har några subventioner tillkommit, medan andra har avskaffats.

Transport och energi

Största andelen miljöskadliga subventioner går till transport-, energi- och jordbrukssektorn, men även fiskesektorn får betydande stöd. Inom energi- och transportsektorn är skatteavvikelser som tillkommit för att skydda den inhemska industrins konkurrenskraft den avgörande delen av subventionerna. När det gäller jordbrukssektorn handlar det både om skatteavvikelser och marknadsregleringar till följd av EU:s jordbrukspolitik.

FN, EU och OECD driver alla frågan om att miljöskadliga subventioner måste bort. Ofta har fokus legat på fossila bränslen, men subventionerna rör även många andra områden. Den svenska rapporten är ett steg på väg för att kunna delta i de internationella processerna.

Hela rapporten hittar du här:

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Om-Naturvardsverket/Vara-publikationer/ISBN1/6400/978-91-620-6455-6/

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.