Miljösatsningar i budgeten möter både ris och ros

Juridik & Politik Igår presenterades regeringen sin vårändringsbudget. Satsningarna på miljöområdet möts både av glada tillrop och kritik.

Miljösatsningar i budgeten möter både ris och ros
Pixabay

Från 2030 sekretariatet, som bildats för att driva på utvecklingen av en fossilfri fordonsflotta, var reaktionen på budgeten besviken. Konkreta åtgärder såsom en satsning på laddstolpar för elbilar eller ett bonus malusssytem för fordon saknas, menar Jacob Lagercrantz på 2030 sekretariatet.

– Regeringen förlorar dyrbar tid genom avvakta med åtgärder för en fossiloberoende fordonsflotta, kommenterar Jakob Lagercrantz. I Sverige finns företag som otåligt väntar på långsiktiga spelregler, vårpropositionen gav inget nytt.

Ökat naturskydd välkomnas

WWF välkomnar att anslagen för skydd och bevarande av värdefull natur och arter får ytterligare 380 miljoner kronor under detta halvår. Även på havsmiljön satsas det mer, vilket WWF applåderar. WWF är även positivt inställt till att mer pengar går till kommunernas klimatanpassningsarbete och till solcellsstödet på 150 miljoner som ska stimulera tillväxten av solenergi. Men samtidigt höjs energiskatten för solcellsanläggningar – något som WWF menar motverkar stödets syfte.

Käppar i hjulet för solceller

Naturskyddsföreningen tar liksom WWF fasta på att naturskyddet får mer resurser, men det är ännu inte tillräckligt anser ordförande Johanna Sandahl utan ytterligare minst 500 miljoner måste till.

Naturskyddsföreningen välkomnar att regeringen satsar mer på Kemikalieinspektionens arbetet med Giftfri vardag och att regeringen har börjat höja miljöskatterna. Men generalsekreterare Svante Axelsson tycker att solcellstödet är otillräckligt.

– Med tanke på att det redan ligger ansökningar på 600 miljoner i kö hos länsstyrelserna så innebär dessa pengar att det inte finns stimulans för att skicka in nya solcellstödsansökningar. Därutöver sätter regeringen käppar i hjulet för större solcellssatsningar på t ex skoltak och bostadsbolag genom att begränsa skattebefrielsen till max till drygt 140 KW.

I korthet – viktiga miljöposter i vårbudgeten:

– Skatten på bekämpningsmedel och naturgrus höjs från den 1 augusti. Även skatten på kärnkraft höjs.

– Mer pengar skjuts till för underhåll och drift av järnvägen: 630 miljoner 2015 och 1,24 miljarder per år 2017–2019. Detta utöver en investering på 745 miljoner 2015 och sedan 1,87 miljarder per år under mandatperioden.

– 150 miljoner ytterligare i stöd till installering av solceller under 2016.

– 125 miljoner ytterligare för klimatinvesteringar i kommuner och regioner under 2015. Sedan ytterligare 600 miljoner per år 2016–2018.

– 430 miljoner till naturskydd. 50 miljoner av dessa går till myndigheternas arbete för en friskare miljö. Fler naturskogar ska skyddas och de marina reservaten utökas.

– På kemikalieområdet läggs ytterligare 50 miljoner på sanering av förorenade områden. Kemikalieinspektionens uppdrag Giftfri vardag förlängs till 2018 och mer pengar skjuts till.

– Miljöövervakningen stärks med 25 miljoner 2015 och 50 miljoner 2016–2018. Särskilt fokus läggs på övervakning av hav och vatten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.