Miljöreklam fälls av RO: Här är budskapen som döms ut

GREENWASH Reklamombudsmannen fäller två stora annonsörer på grund av deras hållbarhetskommunikation.

Miljöreklam fälls av RO: Här är budskapen som döms ut
Två annonsörer blir fällda av RO.

Under maj månad har Reklamombudsmannen (RO) fällt två stora annonsörer på grund av deras hållbarhetskommunikation. En av reklamerna bedöms som ”vilseledande”, medan den andra reklamen anses ”uppmuntra beteende som är olagligt eller på annat sätt oacceptabelt från en allmän synpunkt”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Assa Abloy

Assa Abloy Entrance Systems AB har använt en grön dekal och uttrycket ”Automatically green” på en av sina servicebilar i sin marknadsföring. En inkommande anmälan påpekade att företaget framställde sina produkter som miljövänliga, men utan att tydligt definiera vad som avses med ”miljövänligt” eller ”grönt”.

Reklamombudsmannen har bedömt att påståendena är vagt och ospecifikt formulerade, vilket kräver att de styrks på ”alla möjliga tolkningar som kan göras”, något som inte har skett i detta fall. Därför fälls reklamen för att vilseledande miljöpåståenden har gjorts.

Assa Abloy har erbjudits möjlighet att lämna sina synpunkter, men har valt att inte göra det. Reklamen har producerats internt av annonsören.

Skoda

Skoda annonserade i Naturkompaniets tidning ”365” med ett uppslag som visar en bild av en sjö med en person som bär en kajak på en klippa, och vit text på vänster sida. På höger sida syns en bil som står i vattenbrynet och ovanför står texten ”Skoda”. Annonsen utvecklades av reklambyrån Nord DDB.

En inkommen anmälan hävdade att reklamen uppmuntrade till olagligt beteende och underminerade människors uppfattning om vad som är tillåtet enligt allemansrätten, samt att motorfordon orsakar onådigt slitage på naturen.

I sitt svar beklagar Volkswagen Group det inträffade. Annonsören erkänner att det har varit bristfällig intern kontroll och har nu tagit bort bilden från sin kommunikation i Sverige.

I sitt beslut noterar Reklamombudsmannen att reklamen visar en bil som står vid vattenbrynet. Enligt terrängkörningslagen är användning av motordrivna fordon i terräng, det vill säga i obebyggda områden som inte är vägar, för andra ändamål än jordbruk eller skogsbruk, förbjudet i hela landet.

Som ett resultat uppmuntrar reklamen till olagligt beteende.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.