Miljöprojekt ska ge grönare jordbruk

Hur kan vindkraftverk bidra positivt till den biologiska mångfalden? Och vilken typ av köttproduktion är bäst för miljön? Det är två projekt som nu får stöd från Jordbruksverket.

Totalt får fem miljöprojekt dela på 1,6 miljoner kronor. Pengarna kommer från Miljömålsrådet och syftar bland annat till att studera konflikter mellan miljömålen och andra samhällsmål.

Ett av projekten ska studera hur ytor kring vindkraftverk kan bli till minibiotoper. Det kan ske genom buskplantering, frösådd och genom att anlägga sandvallar. Ett annat projekt ska besvara frågan vilka typer av kött- och mjölkproduktion som är miljövänligast.

Här är alla projekt som får stöd:

* Vilka positiva bieffekter kan vindkraftverk ha för den biologiska mångfalden?

* Vilka former för kött- och mjölkproduktion är bäst för miljön?

* Är plöjningsfritt jordbruk bra för miljön?

* Hur bedöma effektiviteten för en åtgärd som har flera olika miljöeffekter?

* Hur hantera målkonflikter när skadegörare på träd måste bekämpas enligt växtskyddslagen?

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.