Miljöprofil viktigare för fastighetsbolagen

Från att ha varit segstartade har en tydlig miljöprofil blivit en vanlig varumärkesstrategi bland fastighetsbolagen. Det är också en anpassning till företagskundernas krav på grönare kontorslokaler.

Miljöprofil viktigare för fastighetsbolagen

Kungsbrohuset i Stockholm erbjuder miljöanpassade kontorslokaler. Vasakronan och NCC Green Building-klassar sina kontorsfastigheter. Skanska skapar enheten Green business. Och idag kom nyheten att KF fastigheter tillsammans med försäkringsbolaget SPP startar ett nytt fastighetsbolag som enbart hyr ut klimatneutrala handelslokaler för dagligvaror, främst till Coops matbutiker.

Har en tydlig miljöprofil blivit fastighetsbolagens nya konkurrensmedel?

– Absolut. Jag tror att det är en internationell trend som börjar slå rot i Sverige. Tittar man på andra länder, som England, Australien och USA, så har de länge legat långt fram. Vi har trott att våra hus är väldigt bra. Men nu börjar kunderna ställa krav, och då finns möjligheter att få konkurrensfördelar av att miljöanpassa, säger Vasakronans utvecklings- och miljöchef Anna Denell.

Ny trend

Hon tror att trenden började runt 2008, men att den intensifierats under det gångna året. Till stor del eftersom företagskunderna nu börjar efterfråga miljöanpassade kontorslokaler. Medvetenheten hos kunderna varierar dock mycket. Anna Denell berättar att vissa vill att huset ska vara miljöcertifierat enligt en viss standard, andra ställer mer ospecifika krav, som att det ska vara ”grönt” medan vissa sätter en maximal energiförbrukning för lokalerna. Hennes slutsats är att kraven driver på hela byggbranschen.

– Många fastighetsföretag förändrar hela sin byggprocess när man vet att kraven ser annorlunda ut när man ska hyra ut.

Krav från investerare

Anna Denell påpekar att kraven även kommer från investeringssidan. För att satsa pengar i ett nytt hus vill många investerare veta att byggnaden är miljöcertifierad enligt vissa standarder. Många investerare har direktiv som rör etiska och miljömässiga krav.

– Det kan leda fram till att även investerare ställer krav på att husen ska vara gröna, säger Anna Denell.

I somras startade Vasakronan, tillsammans med andra fastighetsbolag och aktörer inom branschen, samarbetsorganet Green building council. Tanken är att sprida kunskap om gröna fastigheter men också att utveckla standarder för byggprocessen.

– Jag tror att det börjar gå upp för allt fler fastighetsägare att fastigheter står för 40 procent av den totala energiförbrukningen. Det handlar nog inte bara om att kunderna efterfrågar miljöprodukter, utan också om en genuin vilja att vilja bidra till att få ner energiförbrukningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.