Miljöpolitik krockar med medborgarnas värderingar

Politiska styrdokument som påverkar hushållens miljöarbete skiljer sig från medborgarnas uppfattning om syftet. Detta leder till trovärdighetsproblem och kan påverka miljöarbetet negativt, visar ny forskning vid Luleå universitet.

Simon Matti har studerat den svenska miljöpolicyn och hur de värderingar och problembeskrivningar som styr utformningen stämmer överens med etablerade värderingar hos medborgarna exempelvis inom källsortering. Dåligt visar det sig.

Medborgarnas uppfattning om miljösituationen som ett allvarligt hot som kräver omedelbara insatser krockar med politikernas värdesystem där ekonomiska och partipolitiska motiv styr utformningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.