Miljonprogram blir hållbarhetsutmaning

Miljonprogrammens glansdagar är förbi och står inför omfattande upprustningar. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en modell för arbetet.

Modellen kallas Surbtopia och grundar sig på en fallstudie av stadsdelen Alby i Botkyrka kommun. Modellen är en del i projektet Hållbara attraktiva städer, som fokuserar på hållbar utveckling i stadsdelar med begränsade ekonomiska resurser. Tanken är det med Surbtopias hjälp ska gå att peka ut de mest akuta förbättringsområdena och visa hur lokala hållbarhetsaspekter kan integreras i upprustningsarbetet.

– Behovet av upprustning av miljonprogrammen innebär en unik möjlighet att också stärka hållbarheten i dessa områden. Många gånger vill man direkt börja med åtgärder, men då riskerar man att fokusera för mycket på enskilda problem och att missa det större perspektivet, säger Philip Thörn, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Det kan handlar exempelvis om att inte bara fokusera på hur stor energiförbrukning en byggnad har, utan även se till transport, tillgänglighet, utemiljö och miljöpåverkan för att hitta synergieffekter. Vad som innebär social hållbarhet i områdena måste också tas med i beräkningen.

– I projektet visar vi hur man genom att konkretisera de lokala hållbarhetsmålen kan få in dessa i planeringen och utvecklingen av Alby. Genom att integrera hållbarhetsmålen i den ordinarie verksamheten i kommunen ökar möjligheterna att identifiera rätt åtgärder och utforma dem på rätt sätt, säger Philip Thörn.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.