192 miljoner till livsmedelsforskning

Forskning Formas storsatsar på livsmedelsforskning. Fyra nya centrum ska etableras i Sverige. Fokus ligger på innovation och växtbaserat protein.

192 miljoner till livsmedelsforskning
Jessica Ekström, Formas. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Tanken var att finansiera två eller tre centrum, men när ansökningarna kommit in visade det sig att de var så bra att det till slut blev fyra nya forskningscentrum om livsmedel. Centrumen får pengar för fyra år framåt, med möjlighet till förlängning i fyra år till.

Enligt utlysningen handlar det om tvärvetenskapliga forskningscentrum med nära koppling till näringslivet. Forskningen ska bidra till att näringslivet får ny kunskap som hjälper till med omställningen.

De fyra nya centrumen är:

Blue Food, ett centrum som ska forska kring framtidens mat från havet. KTH är huvudsökande.

Pan Sweden, ett centrum för forskning kring växtbaserade protein för hälsa och välmående. Huvudsökande är Örebro universitet

Finest, som ska ägna sig åt innovation för att underlätta omställningen av livsmedelssektorn, huvudsökande är Rise

SustAinimal, som ska titta närmare på boskapens roll för ett framtida hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem i Sverige. Huvudsökande är SLU Uppsala.

”Fin portfölj”

– Med den här satsningen har vi fått en fin portfölj av centrum som har stor potential att stärka det svenska livsmedelssystemets hållbarhet och konkurrenskraft inom flera olika områden och ur olika perspektiv, vilket känns enormt viktigt, säger Jessica Ekström, forskningssekreterare på Formas, i en kommentar.

– Bland de parter som ingår i satsningen ser vi såväl stora som små svenska företag, men också branschorganisationer, kommuner och regioner.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.