Miljoner till hållbar stadsutveckling

Formas, forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, delar ut 20 miljoner till forskning om den uthålliga staden. Forskningsfälten är varierade. De högst prioriterade frågeställningarna handlar om hur ekosystemtjänster kan utnyttjas i bebyggelse, hur miljöfrågor kan integreras bättre med sociala och ekonomiska, och hur människor kommer att må när temperaturen i städerna ökar till följd av klimatförändringarna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.