Miljoner till forskning om våtmarker och miljöhinder

Forskning Nu står det klart att forskare kommer att tilldelas över 22 miljoner kronor från Miljöforskningsanslaget för att bedriva studier inom två olika projekt.

Miljoner till forskning om våtmarker och miljöhinder
Två projekt ska nu få dela på över 11 miljoner kronor vardera.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska högskola kommer under en två och ett halvt års period att dela på över 22 miljoner kronor från Miljöforskningsanslaget. Dessa medel ska användas för att bedriva forskning om återställande av skogens våtmarker samt genomföra en tvärvetenskaplig studie om hur man kan förena motstridiga intressen för att nå klimat- och miljömålen.

– Det är forskningssatsningar som länkar samman frågor om minskad klimatpåverkan, klimatanpassning samt återställande, bevarande och stärkande av biologisk mångfald för ökad resiliens. Vi ser fram emot att följa satsningarna i deras sökande av lösningar som är genomförbara och långsiktigt hållbara, säger Mats Andersson, chef för Forskningsenheten, i en kommentar.

Här presenteras de två projekten som tilldelas över 11 miljoner kronor vardera:

Återvätning av skogliga våtmarker: strategier för implementering och anpassning till framtidens klimat

”Försök på att återställa våtmarkerna pågår, men vi vet för lite om hur man bäst gör det. Det försöker forskarna ta reda på genom att bygga modelleringsverktyg och utvärdera genomförda våtmarksrestaureringar utifrån olika aspekter. Den övergripande frågeställningen är var och hur våtmarker ska återställas för att maximera nyttan och minimera riskerna såsom våtmarkens vattenhållande förmåga, vattenkvalitet inklusive brunifiering och metylkvicksilver, växthusgasbalans, biodiversitet, djurs spridning av sjukdomar, utbrott av granbarkborre, och skogens rekreationsvärden”.

Projektledare: Karin Eklöf, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Beviljade medel: 11 255 973 kronor.

Att navigera i det politiska landskapet: barriärer och synergier i strategier för klimat och biologisk mångfald

Forskarna vill genom en tvärvetenskaplig studie identifiera problem och hitta sätt att kringgå hindren för att nå klimat- och miljömålen, men även hitta vägar för samverkan mellan befintliga och framtida strategier för klimat och biologisk mångfald. Forskningsprogrammets målsättning är att ge rekommendationer för att överkomma barriärer, undvika kontroverser och målkonflikter och i stället öka synergier mellan olika strategier genom att omvandla dem till konkreta åtgärder och vägledningar.

Projektledare: Simon Matti, Luleå tekniska högskola.

Beviljade medel: 11 119 765 kronor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.