Miljön vann på jordbruksreform

Miljön påverkas positivt av den senaste jordbrukspolitiska reformen, som i korthet innebar att produktionskopplade stöd till areal och djur avskaffades och ersattes med stöd som innehåller miljö- och skötselkrav. I Jordbruksverkets rapport Miljöeffekter av 2003 års jordbruksreform konstateras flera effekter: mindre klimatpåverkande växthusgaser, mindre näringsämnen till sjöar och kustvatten, mindre växtskyddsmedel och mer biologisk mångfald i jordbruksmark.

Effekten blir störst i Mälardalen. Minskad odling gör att användningen av växtskydds- och gödselmedel förväntas minska. Färre djur innebär minskade utsläpp av ammoniak och växthusgasen metan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.