Miljön central i EUs nya strategi

Hållbar tillväxt är ett nyckelbegrepp i EUs nya ekonomiska strategi.

Miljön central i EUs nya strategi

I onsdags lade EU-kommissionen fram sitt förslag på EUs nya ekonomiska strategi. Europa 2020 ger svaret på hur EU ska arbeta för att stärka ekonomin och ta Europa ur krisen under det kommande decenniet.

Förutom smart tillväxt, som innefattar kunskap och innovation, och tillväxt för alla, som tar sikte på jobben och fattigdomen, är också hållbar tillväxt ett nyckelbegrepp i strategin. Kommissionen betonar att målet är en koldioxid- och resurssnål ekonomi. I strategin nämns också EUs klimat- och miljömål 20/20/20 som ett viktigt redskap för att få snurr på ekonomin.

Men hur ska den hållbara tillväxten förverkligas? I strategin nämns bland annat omställningsstöd, spridning av miljöteknik och en industripolitik för grön tillväxt. Devisen att renare energi även spar pengar får ett stycke i strategin. Kommissionen konstaterar att omställning både ger finansiella besparingar och energisäkerhet, och att det därför är viktigt att EU når upp till de uppsatta energimålen.

Förslaget tas upp för godkännande av medlemsländernas stats- och regeringschefer på deras vårmöte.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.