Miljöministern laddar för diskussionskamp

DOHA. Mer nederbörd och ostadigare väder, så påverkas vi i Sverige när klimatet förändras enligt miljöminister Lena Ek. Men under FN-förhandlingarna i Doha lyfts blicken från nationella bekymmer till de globala, stora frågorna.

Miljöministern laddar 
för diskussionskamp

En utmaning ligger i själva mötet; att få till bra diskussioner och samarbeten mellan diktaturer, demokratier, u-länder och oljeriken som alla möts i Quatar. Det är inte en lätt sak enligt miljöministern.

– Jag har aldrig varit med i en klimatförhandling där det har varit så svårt i ingången, där det är så svåra problem som ska lösas som i den här, säger Lena Ek under en presskonferens på Miljödepartementet.

På måndag reser hon till Doha inför minsterförhandlingarna som inleds på onsdag. Syftet är att verka för en förlängning av Kyotoprotokollet och att få till ett globalt klimatavtal till 2015 som ska börja gälla 2020, den så kallade Durbanplattformen. Målet är att få alla länder att lova att vidta åtgärder för utsläppsminskning. 21 av de 50 största ekonomierna i världen har ännu inte gjort några sådana löften i offentliga FN-sammanhang.

– Det är ett klart problem, säger Lena Ek.

Mer resultat, mindre snack

Fokus läggs också på att skapa en ny klimatstrategi som i högre utsträckning än tidigare tar sikte på resultat. Syftet är att komma bort från de regeldiskussioner som dominerat tidigare förhandlingar. I Europa har lagstiftningen stötts och blötts, i USA har man förlitat sig på att marknaden ska komma med lösningar och i Kina har man valt att prata om hur man via ny teknik kan minska energibehovet i produkter och därmed uppnå minskad energiförbrukning som en bieffekt. Nu ska diskussionen handla mer om vad som behöver uppnås än hur det ska gå till.

– Om vi får detta på plats till 2015 är det oerhört snabbt i FN-perspektiv. Det kanske är ett mått på att fler länder än tidigare inser hur akut den här frågan är, säger Lena Ek.

Sverige har under året jobbat aktivt med förtroendefrågor inför mötet, inte minst i diskussionen kring i-ländernas historiska ansvar för den utsläppssituation som råder idag.

– U-länderna måste känna att de med förtroende kan gå över från det gamla systemet till det nya och känna att de fortfarande får hjälp att klara av både anpassning och teknik och de investeringar som behöver göras för att gå över till ett lågutsläppsamhälle, säger Lena Ek.

På Sveriges agenda

Under Dohamötet kommer Sverige att prioritera följande frågor: Att få till en andra åtagandeperiod inom Kyotoprotokollet KP2. Att avsluta det gamla på ett bra sätt utan att skapa nya problem. Att skapa ett politiskt momentum så att fler länder gör åtaganden, inte minst de 21 av de 50 rikaste länderna som inte gjort några åtaganden, samt att ta steget mot Durbanplattformen.

– Det är ingen lätt sak. Kan vi åstadkomma det här kan vi vara oerhört nöjda, säger Lena Ek.

Mötet pågår till den 7 december.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste