Miljömålsrådet klar med rapport

Idag presenterar miljömålsrådet sin fördjupade utvärdering av de 16 miljökvalitetsmålen. Rådet kommer att föreslå ett stort antal åtgärder och styrmedel som berör alla politikområden i syfte att stärka arbetet. Det gäller effektivare energianvändning och transporter, minskad klimatpåverkan, giftfria och resurssnåla kretslopp samt hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. Den fördjupade utvärderingen är ett resultat av ett omfattande arbete av Miljömålsrådets myndigheter och experter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.