Miljömål uppfylls inte

Av de viktigaste 90 miljömålen har framsteg endast gjorts i fyra. Det visar en rapport från FN:s miljöprogram.

Om mänskligheten inte omedelbart ändrar sitt tillvägagångssätt kan flera kritiska tröskelvärden överskridas, varnar UNEP, FN:s miljöprogram, i den femte rapporten av Global Environment Outlook, GEO. Av de 90 viktigaste uppsatta miljömålen har betydande framsteg endast gjorts i fyra: användningen av ämnen som bryter ner ozonskiktet, användningen av bly i bränsle, tillgången till rent vatten och forskning för att minska förorening av haven. Det skriver Stockholm Environment Institute, SEI, som lämnat bidrag till rapporten, i ett pressmeddelande.

I 40 av de viktigaste 90 målen har vissa framsteg gjorts, bland annat utbyggnad av skyddade områden och insatser för att minska avskogningen. För 24 mål fanns små eller inga framsteg, bland annat för klimatförändringen, överutnyttjade fiskebestånd, ökenspridning och torka, skriver SEI.

– Klimatförändringen oroar i synnerhet. Vi befinner oss långt från uppsatta mål och måste börja implementera nuvarande lösningar i stor utsträckning. Att minska utsläppen av kortlivade klimatgaser, särskilt marknära ozon, sot och metan, är ett billigt sätt att dämpa uppvärmningen under de närmaste decennierna. Men detta måste genomföras som en kompletterande strategi till dramatiska minskningar av koldioxidutsläppen, säger Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute i York och huvudförfattare till GEO-rapportens kapitel om atmosfären.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste