Miljögifter lurar under sängen

Miljö- och hälsofarliga kemikalier finns till och med under sängen och följer med in i kroppen när vi får vår skönhetssömn. Det visar Naturskyddsföreningens studie av tolv sovrum i tolv länder.

– Inte ens när vi sover är vi förskonade från miljögifter. Inomhusdamm världen över innehåller farliga kemikalier som kan skada vår hälsa. Barn är extra känsliga och särskilt utsatta för miljögifter i damm, inte minst för hormonstörande ämnen. Nu måste avgiftningen av vardagen accelerera, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

Föreningens samarbetsorganisationer i tolv länder har samlat ihop damm från tolv sovrum och skickat det till Sverige för analys. Fokus har varit ftalater, nonylfenoler, perflourerade ämnen, bisfenol A, metylkvicksilver, metalliskt kvicksilver, bly och kadmium.

Lurar under sängen

Resultaten visar att det lurar en hel del miljö- och hälsofarliga kemikalier under sängen och att de var för sig kanske inte har så stor påverkan, men att de tillsammans kan vara mycket skadliga, den så kallade cocktaileffekten. Inget hem var bättre än något annat.

Naturskyddsföreningen vill med sin studie visa att kemikaliepolitiken är svag och kräver att EU:s kemikalielagstiftning skärps.

– Samhället har nytta av många kemikalier. Just därför måste kontrollen skärpas. Det krävs spärrar mot nya misstänkt farliga kemikalier. Farliga ämnen på marknaden måste bytas mot bättre alternativ. Utgångspunkten för besluten bör vara barnens bästa men då krävs grundliga reformer i kemikaliepolitiken. Jag vill se Sverige leda det arbetet, säger Mikael Karlsson.

Fakta

Tolv sovrum, tolv länder

Damm från Sverige, Belgien, Italien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Filippinerna, Kenya, Malaysia, Sydafrika, Tanzania och Uganda har analyserats.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.