Miljögifter hittade i impregneringsmedel

Naturskyddsföreningen har i analyser funnit fluorerade miljögifter i sprayflaskor med impregneringsmedel – 11 av 13 testade produkter innehåller miljögifter.

– Konsumenter sprayar fluorerade miljögifter rakt ut i luften när de impregnerar sina kläder. Det är en del av förklaringen till varför dessa gifter nu allmänt finns i naturen. Det innebär oacceptabla risker för människors hälsa och för naturen i övrigt, kommenterar Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Gifterna som påträffades vid analysen av spray-impregneringsmedel är PFAS, FTOH och PFCA, se förklaring nedan. På förpackningarna finns ingen information om att miljögifterna ingår i produkterna, konstaterar Naturskyddsföreningen. Det är vanligt att barnfamiljer använder medlen, som sprids direkt i miljön eftersom produkterna sprayas.

PFOS, ett av de fluorerade miljögifterna, håller på att fasas ut. Ett EU-förbud träder i kraft 2008.

PFAS: perfluoralkylsulfonat, en grupp där PFOS, perflouroktansulfonat, ingår.

FTOH: fluortelomeralkoholer, komponenter i handelsprodukter som ofta kallas telomerer, fluorcarbon, fluortelomerer, fluorpolymerer eller fluortensider

PFCA: perfluorkarboxylsyror

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.