Miljöforskningen ska granskas

För att förbättra beslutsunderlaget för miljöarbetet ska ett oberoende råd granska och utvärdera miljöforskning.

Miljöforskningen ska granskas

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, och Kungliga Vetenskapsakademin, KVA har beslutat att inrätta ett oberoende råd, Mistra Council for Environmental Evaluation, som startar sin verksamhet i januari 2012. Rådet ska identifiera och sammanställa forskningsresultat inom miljöstrategiskt viktiga områden samt analysera resultaten och fastställa hur väl underbyggda de är. De ska också föra ut vetenskapligt belagda resultat till användare och beslutsfattare, men också utveckla metoder för att utvärdera miljöforskning.

– Målet med rådets verksamhet är att förbättra beslutsunderlaget för alla som är involverade i miljöarbetet. Förebilden för rådet är SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering – som framgångsrikt har bidragit till utvecklingen inom sjukvården, säger Mistras vd Lars-Erik Liljelund.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.