Miljöförening hjälper Malmöskola bli förebild

Naturskyddsföreningen, Malmö stad och Malmö högskola samarbetar för att göra Nya Malmö latinskola till en förebild för hållbar utveckling. Målet är att utveckla nya pedagogiska arbetsformer som ska spridas till andra skolor i landet.

Naturskyddsföreningen ska följa eleverna från första året på gymnasiet och fram till studenten. Samarbetet ska involvera skolledningen, elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasieskolan Nya Malmölatinskola. Målet är att öka förståelsen för att det krävs förändrade livsstilar och nya konsumtionsmönster.

– Det är bråttom att förändra undervisningen så att lärandet stimulerar till aktivt deltagande och kritiskt tänkande kring byggandet av ett hållbart samhälle. Naturskyddsföreningen har länge sneglat mot skolans värld och nu skapar vi tillsammans med Nya Malmö Latin en modellskola som dels ska förmedla hur illa ställt det ser ut för klotet just nu, men framför allt ge eleverna en ökad framtidstro och handlingskraft istället för att bli nedslagna, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Viktig satsning

Under fyra år ska konceptet tas fram tillsammans med skolan och personal på Malmö högskola. Till projektet hör löpande utvärdering och forskning.

– Jag är glad att Naturskyddsföreningen har valt en av Malmös skolor för den här viktiga satsningen. Personalen och eleverna kommer att få tillgång till något utöver det vanliga och min förhoppning är att Modellskolan, Nya Malmö latin ska kunna visa vägen och vara en förebild som sprids i hela landet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), utbildningsnämndens ordförande och skolkommunalråd.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste