Miljöfilter ger bättre luft

Miljöfilter ger bättre luft

Nu kan skogsmaskinförarna andas ut. Och in. Racoon Filter AB har tillverkat ett miljöfilter som förbättrar förarnas arbetsmiljö. Filtret är djupverkande filter och sätts in i luftintaget där det fångar upp de allra minsta partiklarna, sådant som annars sätter sig i lungorna. Miljöfiltret består av olika fiberdimensioner som sätts samman i flera lager. Materialet har redan vid tillverkningen behandlats för att kunna ta upp mycket små partiklar. Medan de vanligaste filtertyperna renar luften med 60-65 procent, når Racoon enligt ISO 5011 upp till 95-99 procent. Nu har miljöfiltret testats inom skogsindustrin. Skogsmaskinförare är en yrkesgrupp som drabbas hårt av dålig luft. När skogen avverkas får föraren in luftföroreningar i hytten. Det rör sig om små partiklar som till exempel sporer, bakterier, vägdamm och avgaser som vanliga reningsfilter inte tar upp, men som kan skada hälsan allvarligt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.