Miljödomstolen: Skogsstyrelsen följer inte lagen

SKOG Skogsstyrelsen ignorerar medvetet miljölagar när de granskar skogsavverkningar. Det konstaterar Mark- och miljödomstolen i ett 30-tal olika ärenden som Naturskyddsföreningen har överklagat.

Miljödomstolen: Skogsstyrelsen följer inte lagen
Foto: Adobe stock.

Nya domar visar att Skogsstyrelsen låter bli att pröva anmälda skogsavverkningar mot kraven i miljöbalken, och domstolens bedömning är att myndigheten ”generellt och medvetet” låter bli att följa lagen.

I höstas överklagade Naturskyddsföreningen flera avverkningsanmälningar som passerat genom Skogsstyrelsens automatiska granskning. De menar att granskningen ignorerar nästan alla rapporterade fynd av fridlysta arter i skogen och inte tar hänsyn till skogsbrukets påverkan på vatten.

Mark- och miljödomstolen har nu fastställt att Skogsstyrelsens granskningar är otillräckliga. En av de stora bristerna är att avverkningarna inte noggrant tar hänsyn till skyddade arter. Det betyder att viktiga livsmiljöer för fridlysta arter kan hotas av avverkningarna, vilket strider mot lagstiftningen enligt Naturskyddsföreningen.

– Sveriges skogsekosystem är under hård press och utvecklingen för miljön i skogen är negativ. Nu måste den ansvariga myndigheten göra sitt jobb och skydda de arter och det vatten som behöver skyddas när skogar avverkas, säger Beatrice Rindevall, ordförande för Naturskyddsföreningen, i en kommentar.

Vidare betonar hon att det är uppenbart att Skogsstyrelsen måste genomföra en mer grundlig bedömning av hur skogsbruket påverkar den biologiska mångfalden, fridlysta arter och vattenresurserna.

– Regeringen tillsatte i förra veckan en utredning om skogen, vilket hade varit ett bra tillfälle att hitta lösningar på målkonflikter och styra mot en politik som även värnar samhällsintressen som kolinlagring, biologisk mångfald och möjligheter att vara ute i skogen. I stället hade utredningen ett ensidigt fokus på att öka tillväxten och minska allmänhetens insyn i skogsbruket, vilket riskerar att förvärra en redan svår miljösituation och dessutom minska det demokratiska utrymmet, avslutar Beatrice Rindevall.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.