Miljödebatten skrapar bara på ytan

Ansvaret för miljön har förskjutits från staten till individen. Men det behövs större samhällsförändringar än att ordna bilpool om vi ska komma till rätta med miljöproblemet. Det menar författarna till boken (O)möjliga livsstilar.

Ylva Uggla och Linda Soneryd vid Örebro respektive Göteborgs universitet menar att miljöpolitiken sällan diskuterar hur själva samhällsstrukturen kan ändras för att ställa om till mindre resursförbrukning. Politikens och det offentligas ansvar tonas ner när allt mer fokus ligger på medborgarnas ansvar för sin konsumtion, till exempel genom att byta till grön el, åka kollektivt eller att köpa ekologisk mat.

– De stora tekniska systemen hanteras som ofrånkomliga och blir därför sällan föremål för diskussion. Systemen är en central del av vår vardag men är nästan osynliga för oss, säger sociologiforskaren Ylva Uggla.

Visst har individens handlingar betydelse, men en verklig omställning till ansvarstagande för miljön handlar om större frågor än krav- eller icke-kravmärkt i matkassen.

– Trots allt tal om hållbar utveckling verkar en västerländsk livsstil i grunden upprätthålla ett ohållbart system med överkonsumtion och exploatering av jordens resurser, säger Ylva Uggla.

Även om miljörörelsen många gånger försökt väcka frågan om samhällets struktur och kommit med genomgående samhällskritik, handlar miljödebatten idag främst om att hitta nya tekniker,lärande och reflektioner på marknadsmekanismer inom rådande strukturer. Det blir ett problem när dessa strukturer och normer i grunden handlar om ett konsumtionsstyrt samhälle, enligt författarna. Frågan är varför det ska vara så svårt att förändra samhället i en mer miljövänlig riktning när alla verkar överens om att det är viktigt?

– Det finns inga enkla svar men engagemang och debatt kan bidra till att tydliggöra den politiska dimensionen och komplettera bilden av de många enkla lösningarnas politik, säger Ylva Uggla.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.