Miljöbilspremien inte effektivt styrmedel

Regeringens miljöbilspremie är inte alls lika kostnadseffektiv som utsläppsrätter och trängselskatt. En masteruppsats på ämnet får Juseks ekonompris 2010.

Miljöbilspremien inte effektivt styrmedel

Rapportförfattarna Alexandra Lindfors och Martin Roxland från Handelshögskolan i Stockholm tilldelas Juseks ekonompris och 30 000 kronor för sin magisteruppsats. De har undersökt försäljningen av miljöbilar till privatpersoner mellan april 2007 och september 2008. Siffrorna visar på en ökning på 13 procent i antalet miljöbilar som rullar ut från bilbutikerna. Den största delen av ökningen består av lågutsläppande bensin- och dieselbilar.

Trängselskatt bättre

När de tittade närmare på just Stockholm upptäckte de att trängselskatten haft en större effekt på miljöbilsförsäljningen än premien, genom att miljöbilar undantagits från skatten.

Därtill har de räknat ut att regeringen betalat mellan 3 535 och 6 625 kronor för att minska koldioxidutsläppen med ett ton. Jämfört med en utsläppsrätt i EU:s handelssystem, som ligger på cirka 160 kronor, är styrmedlet inte kostnadseffektivt, menar författarna till uppsatsen.

Regeringen introducerade miljöbilspremien 2007. Alla privatpersoner som köpte en ny miljöbil fick 10 000 kronor sex månader efter köpet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.