Miljöbilspolicy saknas på många företag

Miljö & Utveckling har i en undersökning pejlat miljöbilens ställning hos ett 90-tal medelstora svenska företag. Och det finns en enorm potential för förbättring: av 60 företag med tjänstebilar hade mindre än hälften en miljöbilspolicy.
Endast tre företag i undersökningen hade en miljöbilspolicy för hyrbil och taxi.

Knappt hälften av de undersökta företagen har en miljöbilspolicy för tjänstebilar. Det kan tyckas lågt med tanke på den långvariga klimatdebatten som har varit, men det är en siffra som speglar verkligheten.

– Att hälften av företagen har en miljöbilspolicy stämmer med erfarenheterna jag har i min verksamhet, säger Mats-Ola Larsson, företagsrådgivare på Miljöfordon i Göteborg och Trafikkontoret.

Mats-Ola Larsson arbetar bland annat med åtgärder för att miljöanpassa fordonsanvändning och resor samt rådgivning till företag och organisationer om transporter.

När det gäller just åtgärder för att miljöanpassa fordonsanvändandet så kan en miljöbilspolicy vara en bra grund att stå på. Men den kan vara utformad på olika sätt. Den kan rikta in sig på att kort och gott minska koldioxidutsläppen, men kan också ställa krav som gynnar alternativa bränslen och ett minskat oljeberoende.

Bränslekrav inte rätt

Av de 27 företagen i Miljö & Utvecklings undersökning som svarade att de har en miljöbilspolicy så svarade 12 att de ställer krav på hur stor andel av företagsbilarna som ska vara miljöbilar. 8 svarade att de ställer krav i sin policy på hur mycket koldioxid bilarna får släppa ut. 17 svarade att de ställer krav på vilken typ av bränsle bilarna tankas med.

Krav på bränsletyp är trendigt, men inte något som Mats-Ola Larsson ser som rätt väg.

– Jag tycker inte att man inte i första hand ska ställa bränslekrav. Jag tycker att man ska ha en intern policy kring bränslesnålhet. I policyn kan man till exempel börja med att sätta koldioxidtak, som leder till en maximal bränsleförbrukning. Det är rimligt med olika krav för olika storleksklasser, säger han och fortsätter:

– Välj enbart dieslar om de har partikelfilter. Sedan kan man komplettera koldioxidkraven med att blanda in miljöbilar enligt den statliga förordningen. Men välj inte törstiga modeller bara för att de går på alternativt bränsle.

Glöm inte säkerheten

En annan aspekt som är mycket viktig att inte glömma bort är trafiksäkerheten.

– Man ska komplettera miljöbilspolicyn med säkerhetskrav. Det finns miljöbilar som inte håller måttet när det gäller trafiksäkerhet. Men det finns också bilar som är bra på både miljö och säkerhet – det är de bilarna man ska välja, säger Mats-Ola Larsson.

Undersökningen visar att flera företag kommer att införa en miljöbilspolicy eller, bland de som redan har en, ställa ytterligare krav. Mats-Ola Larssons tips till dem är alltså:

* Lägg grunden till policyn utifrån bränslesnålhet.

* Sätt ett tak för bränsleförbrukning/koldioxidutsläpp. Gärna storleksdifferentierat.

* Komplettera med miljöfordon

* Glöm inte bort trafiksäkerhetskraven.

När man har satsat på snåla bilmodeller som är säkra i sin klass, kan man ta ett par steg till. Man kan välja rätt däck och hantera dem på rätt sätt. Man kan också börja köra rätt, vägen dit kan gå via att mäta, utbilda och belöna.

Ett annat område där företagen, enligt Miljö & Utvecklings undersökning, kan göra mer är att skaffa en miljöbilspolicy för hyrbil och taxi.

Med bara 3 företag som svarade ja på den frågan så finns ett stort utrymme för förbättring – 68 svarade nej. Om fler ställer krav så ökar trycket på marknaden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.