Miljöbedömningar – bakgrund

ISO 14015 ska kunna användas för att göra en miljöbedömning i samband med ett förvärv eller en avyttring, men den kan också användas som en del i en större affärsbedömning. Sådana bedömningar blir allt vanligare vid till exempel kreditprövningar, försäkringskontrakt eller när fastigheters och anläggningars värde ska avgöras. Målet med miljöbedömningarna är att det ska gå att fastslå sambandet mellan miljöaspekterna, miljöriskerna och affärskonsekvenser när man förbereder en affärstransaktion.

De grundläggande principerna för ISO 14015 är att standarden erbjuder en vägledning, men den fastställer inga kriterier för affärskonsekvenser. Standarden är flexibel vilket gör det möjligt att anpassa den efter olika kunder och situationer. Det är kunden som leder processen och bestämmer vad som ska bedömas och vilka kriterierna ska vara. Det är också kunden som bestämmer om identifiering av affärsmöjligheter ska ingå i bedömningsprocessen.

En miljöbedömning enligt ISO 14015 följer vissa fastställda faser. Fas ett är planering. Man sätter upp mål, omfattning och kriterier för miljöbedömningen. Under informationsinsamlingsfasen gör man bland annat intervjuer och översyn av dokument och protokoll. Nästa steg är att utvärdera informationen. Det görs dels genom att risker och möjligheter definieras, dels genom att konsekvenserna av dessa utvärderas. Sista fasen i miljöbedömningen är att resultaten rapporteras.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.