Miljöarbete medicin mot ekonomisk kris

Ekonomisk kris ska inte sätta käppar i hjulet för miljöarbete. Tvärtom kan många åtgärder gynna både miljö och ekonomi. Det signalerar en internationell panel som nu enats om ett gemensamt manifest.

Manifestet publiceras av The European Resource Efficiency Platform, EREP, en internatioenll panel som tillsattes av EU-kommissionen i våras. Plattformen består bland annat av fem EU-kommissionärer, fyra miljöministrar, fyra Europaparlamentariker samt en rad företagsledare, forskare och företrädare för civilsamhället. Målet med panelen är att konkretisera arbetet med Europe 2020 och nu har man enats om miljöpolitiska reformer.

Naturskyddsföreningen rapporterar att det nya manifestet har som syfte att gynna övergången till en kretsloppsekonomi och ett resurseeffektivt Europa. Det lyfter fram behovet av ökade offentliga och privata investeringar i resurseffektiv teknik, lagstiftning som stärker föregångare, avveckling av miljöskadliga subventioner och skatterabatter, ökad skatteväxling mellan jobb och miljöförstöring, hållbara produkter som kan återbrukas, och behovet av nya indikatorer på samhällsutvecklingen.

– Den konsensus vi förhandlat fram visar att miljöarbetet inte alls behöver stå stilla i en lågkonjunktur. Tvärtom är flera åtgärder bra medicin för såväl miljökrisen som den ekonomiska krisen. Men medan den insikten växer inom EU-kommissionen och bland företagsledare på internationell nivå är det märkligt att se hur stilla miljöarbetet står i Sverige, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen och medlem i EREP.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste