Miljöarbete är lönsamt

Miljöarbetet är i allt för många företag inte en del av affärsstrategin. Därigenom ser inte företagsledningen potentialen att tjäna pengar genom miljösatsningar.
Det hävdar konsulten Mats Andersson på Sweco Viak som menar att rätt hanterat miljöarbete är både nödvändigt och lönsamt.

På den inledande frågan om miljöarbete är lönsamt så väljer Mats Andersson att peka på en rad faktorer som är nödvändiga för ett framgångsrikt miljöarbete – och underförstått i förlängningen ett lönsamt arbete. Framgångsfaktorerna handlar om företagets gemensamma plattform, företagsledningens stöd för miljöfrågor och kommunikation av resultat.

I företagets eller organisationens gemensamma plattform ingår insikten om miljöarbetets drivkrafter, gemensamma ställningstaganden och arbetssätt för uppföljning av miljöarbetet.

– Utan insikter om varför man arbetar med miljöfrågor kan man inte förvänta sig något engagemang, säger Mats Andersson.

När det gäller gemensamma ställningstagande handlar det om att det finns tydliga mål, värderingar och en policy för miljöfrågorna som alla anställda känner till. Slutligen måste det finnas ett gemensamt arbetssätt för uppföljning som inbegriper miljöfrågorna.

– En allmän iakttagelse som konsult är att allt för många företagsledningar inte vet varför de ska satsa på miljöfrågor och att insikten om miljöarbetets drivkrafter inte är en del av företagens gemensamma plattform, konstaterar Mats Andersson. Då är det också svårt att nå lönsamhet ur miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Sätter gränserna

Som konsult försöker han förmedla tre möjliga drivkrafter för att påpeka nödvändigheten av att miljöfrågorna är integrerade i den övriga verksamheten. Den första är att det inte går att diskutera med naturen – den sätter sina egna gränser, den andra att omvärlden kräver att företagen tar hänsyn till miljön och då handlar det till exempel om kreditgivare, ägare, anställda, media och kunder. För det tredje är insikten om att sparade naturresurser också är sparade pengar ofta en drivkraft.

– Om dessa drivkrafter finns i företagets plattform så indikerar det att miljöfrågorna tydligt ligger på ledningens bord och påverkar affärerna, säger Mats Andersson.

Han är förvånad att detta faktum inte är självklart idag, då exempelvis varumärkesvård blir allt viktigare. Om man ser ett tydligt samband mellan ett undermåligt miljöarbete och de risker det har för varumärket så borde miljöfrågornas plats om inte annat vara mer självklar som en del i affärsstrategin.

– Jag hävdar att miljön är en nyckelfaktor för trovärdigheten, konstaterar Mats Andersson som tidigare har stor erfarenhet av hur miljöfrågor kan påverka ett företag då han verkat som miljöchef i Skanska.

Positivt exempel

Men om man undantar det problemfyllda projektet på Hallandsåsen så har Mats Andersson positiva exempel på hur miljöstrategin bidragit till att Skanska tjänat pengar. I ett projekt så har man lyckats minska resandet mellan företagets kontor och styrt över 20 procent av möten till videomöten. Effekten har blivit minskad miljöbelastning, stora besparingar och ökad kvalitetstid för medarbetarna som slapp resor på obekväma tider. Det är det integrerade synsättet där miljön är en del av verksamheten som han vill lyfta fram som ett gott exempel.

Han är dock tydlig med att det många gånger inte är så enkelt som ovan att räkna ut vad som man sparar ekonomiskt genom miljöarbetet. Istället menar han att man också måste ta ställning till vad man riskerar i godwillförluster om man inte satsar på miljön. Dessutom bör man vara medveten om att man också med stor sannolikhet tjänar på sina miljösatsningar. Men det kan vara svårt att kvantifiera alla effekter.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter