Miljöanpassad upphandling kan ge ökad miljöbelastning

Juridik & Politik Offentlig upphandling bör inte användas som ett miljöpolitiskt instrument. Det menar författarna till en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.

Myndigheterna ställer allt oftare miljökrav vid offentlig upphandling, men enligt rapporten En ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner, från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, så är detta inte ett effektivt styrmedel. Grön upphandling har begränsade förutsättningar att fungera som styrmedel för en hållbar produktion och konsumtion, menar författarna Sofia Lundberg och Per-Olov Marklund som skrivit rapporten för Finansdepartementets räkning. I värsta fall kan kraven till och med leda till en ökad miljöbelastning. Anledningen, menar författarna, är att de miljöpolitiska ambitionerna får effekter på den privata sektorn. De privata konsumenternas köp av konventionella produkter ökar när priset på gröna varor stiger till följd av en ökad offentlig efterfrågan. Författarnas slutsats är därför att offentlig upphandling inte ska användas som ett miljöpolitiskt instrument.

Här hittar du hela rapporten.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.